BİLİMSEL PROGRAM

5 EKİM 2023, PERŞEMBE
SALON-A
14:00-14:30 AÇILIŞ
14:30-15:45 VİTİLİGO
Oturum Başkanları: Ali Tahsin Güneş, Emel Fetil
14:30-14:50 Etyopatogenez Sevgi Akarsu
14:50-15:10 Tedavi Prensipleri Emel Fetil
15:10-15:30 Tedavide Yenilikler Turhan Şahin
15:30-15:45 Tartışma
15:45-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:15 ATOPİK DERMATİT
Oturum Başkanları: Özlem Su Küçük, Başak Yalçın
16:00-16:20 İmmunopatogenez ve Klinik Yansımaları Başak Yalçın
16:20-16:40 Atipik Klinik Görünüm ve Ayırcı Tanı Demet Kartal
16:40-17:00 Olgularla Yeni Sistemik Tedaviler Zafer Türkoğlu
17:00-17:15 Tartışma
17:15-18:15 DERMATOLOJİDE ACİL İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanı: Fatma Elif Yıldırım
17:15-17:35 Toksik Epidermal Nekroliz İsa An
17:35-17:55 Kawasaki Hastalığı Bilal Sula
17:55-18:15 Akılcı İlaç Kullanımı Orhan Zengin
6 EKİM 2023, CUMA
SALON-A
 09:00-10:15 PSORİASİS
Oturum Başkanları: Ali Tahsin Güneş
09:00-09:20 Paradoksal Psöriasis Serkan Yazici
09:20-09:40 Psöriasiste Anti IL-17 Tedavisi Aslı Hapa
09:40-10:00 Psöriatik Artrit Tanı İçin İpuçları Yavuz Pehlivan
10:00-10:20 Psöriasiste Anti IL-23 Özlem Su Küçük
10:20-10:25 Tartışma
10:25-10:45 KAHVE ARASI
10:45-11:30 UYDU SEMPOZYUMU
Romatoid Artrit Tedavisinde Barisitinib ve Psöriyatik Artrit Tedavisinde Ixekizumab Etkililik ve Güvenlilik Verileri
Moderatör: Dr. Bünyamin Kısacık
Konuşmacılar: Dr. Emrah Koç, Dr. İsmail Uçar
11:30-12:45 LUPUS
Oturum Başkanları: Zeynep Topkarcı, Sedat Kiraz
11:30-11:50 Kutanöz Lupus Eritematozus Zeynep Topkarcı
11:50-12:10 Lupus Klinik Bulgular Servet Yolbaş
12:10-12:30 Lupus Tedavide İpuçları Ahmet Karataş
12:30-12:45 Tartışma
12:45-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:15 BEHÇET
Oturum Başkanları: Murat Borlu, Serdal Uğurlu, Vedat Hamuryudan
14:00-14:20 Behçet Hastalığında Zor Tedavilerin Yönetimi Murat Borlu
14:20-14:40 Behçet Klinik Bulguları/Aynı Değişen Bulgular Gezmiş Kimyon
14:40-15:00 Behçet Hastalığına Güncel tedavi Yaklaşımı Süleyman Serdar Koca
15:00-15:15 Tartışma
15:15-16:00 UYDU SEMPOZYUMU
Tremfya ile Psoriasisde Sürdürülebilir Tam Temizlenme
Moderatör: Dr. Çiğdem Asena Doğramacı
Konuşmacılar: Dr. Sinan Doğan, Dr. Bilal Sula
16:00-16:30 KAHVE ARASI
16:30-17:45 MİKOZİS FUNGOİDES
Oturum Başkanları: Çiğdem Asena Doğramacı, Özlem Su Küçük
16:30-16:50 Kütanöz T Hücreli Lenfomalara Genel Bakış Çiğdem Doğramacı
16:50-17:10 Erken Evre MF Tanı Özlem Su Küçük
17:10-17:30 Olgular Eşliğinde MF Tedavisi Salih Levent Çınar
17:30-17:45 Tartışma
7 EKİM 2023, CUMARTESİ
SALON-A
09:00-10:15 BÜLLOZ HASTALKLAR
Oturum Başkanları: Akın Aktaş, Orhan Özgöztaşı
09:00-09:20 Pemfigusta Güncel Tanı ve Tedavi Erhan Ayhan
09:20-09:40 Büllöz Pemfigoid: Güncel ve Yeni Tedaviler İsa An
09:40-10:00 Büllöz Pemfigoide Yaklaşım Mustafa Aksoy
10:00-10:15 Tartışma
10:15-10:45 KAHVE ARASI
10:45-11:30 UYDU SEMPOZYUMU
Psoriatik Artrit Tedavisinde Artan Seçenekler ve İyileşen Yaşamlar
Moderatör: Dr. Başak Yalçın
Psoriatik Artrit Tedavi Yolculuğunda HUMIRA
Dr. Ahmet Karataş
Skyrizi, Psoriasis ve Psoriatik Artritte Hedefe Ulaştıran Seçenek Dr. Ragıp Ertaş
11:30-12:45 PYODERMA GANGRENOSUM
Oturum Başkanları: Necmettin Kırtak, Orhan Zengin
11:30-11:50 Pyoderma Gangrenosuma Genel Bakış Gökçe Işıl Kurmuş
11:50-12:10 Spondiloartropatilerde PG Fatih Albayrak
12:10-12:30 Diğer Romatolojik Hastalıklarda PG Emrah Koç
12:30-12:45 Tartışma
12:45-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:15 ERİTEMA NODOZUM 
Oturum Başkanları: Mehmet Melikoğlu, Adem Küçük
14:00-14:20 Eritema Noduzum Etiyolojisi Mehmet Melikoğlu
14:20-14:40 Klinik Bulgular ve Tanı Ümit Tursen
14:40-15:00 Romatoloji Pratiğinde Eritema Nodosum Ayten Yazıcı
15:00-15:15 Tartışma
15:15-16:00 UYDU SEMPOZYUMU
Gerçek Yaşam Deneyimleri ışığında Copellor ile Hızla Başlayan Sürdürülebilir Tam İyileşme
Moderatör: Dr. Serhat İnalöz
Konuşmacılar: Dr. Aslı Hapa, Dr. Demet Kartal
16:00-16:30 KAHVE ARASI
16:30-17:55 ALOPESİA 
Oturum Başkanları: Sedat Akdeniz, Orhan Özgöztaşı
16:30-16:50 Alopesia Areta Etyopatogenezi Sedat Akdeniz
16:50-17:10 Alopesia Areta Tedavisi Zeynep Büşra Balık
17:10-17:30 Alopesia Areatada Komorbiditeler Zeynep Altan Ferhatoğlu
17:30-17:45 Tartışma
SALON-B
11:30-12:45 KOZMETİK KURSU-1
Oturum Başkanı: Zafer Kurumlu
11:30-12:00 Botulinum Toksin Uygulamaları Didem Dinçer
12:00-12:45 İp Uygulamaları Erol Koç
12:45-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:15 KOZMETİK KURSU-2
Oturum Başkanı: Zafer Kurumlu
14:00-15:15 Dolgu Uygulamaları Recep Dursun, Abdullah Yıldız
16:30-17:50 SÖZLÜ SUNUMLAR
Oturum Başkanları: Bünyamin Kısacık, İrada İbramkhalilova
16:30-16:40 Erdheim-Chester hastalığı: Bir olgu sunumu Cansu Arslantürk Güneysu
16:40-16:50 Romatoloji Pratiğinde 82 Pernio Vakasının Klinik ve Demografik özelliklerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Fatih Albayrak
16:50-17:00 Psöriatik artrit ile ilgili youtube videoları hastalar için ne kadar kaliteli ve güvenilir? Nihan Gültekin
17:00-17:10 Monoklonal Antikor Kullanan Psoriazis ve Psoriatik Artrit Hastalarının Latent Tüberküloz Enfeksiyonu Açısından Değerlendirilmesi Mustafa Tanrıverdi
17:10-17:20 Alopesi areata hastalarında tırnak değişikliklerinin dermoskopik incelenmesi: retrospektif bir çalışma Fatmagül Gülbaşaran
17:20-17:30 Kronik spontan ürtikerde diş ve diş eti hastalıklarının hastalık şiddeti ve tedavi yanıtları üzerine etkisi Sinem Örnek Özdemir
17:30-17:40 Paronişinin Nadir Bir Nedeni: Kutanöz Leishmaniasis İsa An
17:40-17:50 Diskoid Lupus Eritematozus Hastalarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Zeynep Büşra Balık
8 EKİM 2023, PAZAR
SALON-A
 09:00-10:15 PARADOKSAL PSORİASİS
Oturum Başkanları: Burhan Engin, Bünyamin Kısacık
09:00-09:20 Paradoksal Psöriasiste Etiyapatogenez Burhan Engin
09:20-09:40 Paradoksal Psöriasiste Yeni Tedavi Yaklaşımları Meltem Türkmen
09:40-10:00 Romatoloji Pratiğinde Paradoksal Psöriasis Mehmet Sayarlıoğlu
10:00-10:15 Tartışma
10:15-10:45 KAHVE ARASI
 10:45-12:00 TEDAVİDE YENİLİKLER
Oturum Başkanları: Serap Öztürkcan, Orhan Özgöztaşı
10:45-11:05 Büllöz Hastalıklar Tedavisinde Yenilikler Didem Didar Balcı
11:05-11:25 Ürtiker ve Atopik Dermatitde Yeni Tedaviler Ülker Gül
11:25-11:45 Psoriasis Tedavisinde Yeni Ajanlar Sinan Doğan
11:45-12:00 Tartışma
12:00-12:30 KAPANIŞ


D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:5 Bay Plaza Kat:12
Ataşehir, İstanbul
Tel: +90 216 573 18 36
E-mail: istanbul2@devent.com.tr
Web: www.devent.com.tr

D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.

KVKK Metni | Çerez Politikası